Elizabethton vs Johnson County - BoysHappy Valley vs Sullivan North - BoysSullivan North vs Sullivan East - GirlsHappy Valley vs Johnson County - GirlsSullivan East vs Elizabethton - GirlsSullivan East vs Johnson County - BoysUnicoi County vs Happy Valley - GirlsUnicoi County vs Sullivan North - BoysSullivan East vs Happy Valley - GirlsUnicoi County vs Elizabethton - Girls ChampionshipSullivan North vs Johnson County - BoysUnicoi County vs Sullivan East - Boys ChampionshipAwards Ceremony - Boys